Czy cukrzyca jest już epidemią?

 

Cukrzyca na świecie

Międzynarodowa Federacja Cukrzycy (International Diabetes Federation - IDF) szacuje (dane na rok 2017), że na świecie żyje 425 milionów dorosłych (w wieku 20-79 lat) osób z cukrzycą, z czego połowa nie wie o swojej chorobie. Do roku 2045 liczba ta może wzrosnąć do 629 milionów.

 

Cukrzyca w Polsce

W Polsce nie ma, niestety, rejestru osób chorych na cukrzycę. Liczbę osób chorujących aktualnie na cukrzycę szacuje się na podstawie danych NFZ dotyczących realizacji recept lub korzystania z usług medycznych. Zależnie od źródła, przyjmuje się, że choruje od 2,17 do nawet 5 mln osób, z czego około 25% o tym nie wie (dane na rok 2013).

 

Kto choruje na cukrzycę?

 

Cukrzyca typu 1

Dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży, chociaż można ją rozpoznać również u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Diagnozę stawia się na podstawie specyficznych objawów i specjalistycznych badań laboratoryjnych.

 

Cukrzyca typu 2

Jeszcze do niedawna była rozpoznawana u osób dorosłych, po 40 roku życia. Jednak w ostatnich latach z niepokojem obserwujemy, że ten typ cukrzycy, związany z nieprawidłową dietą i siedzącym trybem życia, coraz częściej występuje u dzieci i młodzieży.

 

Grupy ryzyka cukrzycy

Osoby, u których ryzyko rozwoju cukrzycy jest większe niż w populacji ogólnej to m. in:

 • osoby z nadwagą lub otyłością - BMI* ≥ 25 kg/m² i/lub obwodem talii > 80cm (kobiety) albo >94cm (mężczyźni)
 • osoby, których jedno z rodziców lub rodzeństwa choruje na cukrzycę
 • osoby mało aktywne fizycznie, tzn. przeznaczające na aktywność fizyczną** mniej niż 150 minut tygodniowo
 • osoby z grupy środowiskowej lub etnicznej częściej narażonej na cukrzycę
 • osoby, u których w przeszłości na podstawie badań krwi stwierdzono stan przedcukrzycowy
 • osoby z nadciśnieniem tętniczym
 • osoby z podwyższonym poziomem cholesterolu
 • osoby z chorobami układu sercowo - naczyniowego, np. choroba wieńcowa, udar mózgu, miażdżyca
 • kobiety z przebytą cukrzycą ciążową
 • kobiety, które urodziły dziecko o masie ciała > 4kg
 • kobiety z zespołem policystycznych jajników

 


* BMI (body mass index) - wskaźnik masy ciała. Oblicza się go dzieląc wagę w kg przez kwadrat wzrostu w metrach, np. osoba o wzroście 160 cm i wadze 70 kg ma BMI = 70/(1,6x1,6) = 70/2,56 = 27,3

 Wartości BMI dzeli się na 4 następujące kategorie:

 • < 19,9 → niedowaga;
 • 20-24,9 → prawidłowa masa ciała;
 • 25-29,9 → nadwaga;
 • >30 → otyłość

 

** aktywność fizyczna - jakikolwiek ruch ciała związany z kurczeniem się mięśni, który zwiększa wydatek energetyczny powyżej poziomu spoczynkowego; obejmuje wysiłek podczas uprawiania sportu, zajęcia podejmowane w czasie wolnym, a również takie codzienne zajęcia, jak energiczne chodzenie, prace domowe oraz praca zawodowa związana z wysiłkiem fizycznym

 

Cukrzyca - kto może zachorować?

03 listopada 2019
Diabetolog, leczenie cukrzycy w: Zielona Góra, lubuskie

WROĆ DO BLOGA

Kontakt i media społecznościowe


Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte na stronach www.diamed.zgora.pl i www.diabetolog.zgora.pl mają na celu ułatwienie osobistego kontaktu z diabetologiem i w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako porada lekarska.

Aby uzyskać poradę lekarza, proszę umówić się na wizytę - konsultacje nie są udzielane telefonicznie ani drogą mailową.